Uw privacy is gewaarborgd

Ons correspondentieadres is VidaNL, Baardwijksestraat 55, 5142WC Waalwijk, bereikbaar via info@VidaNL.com. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 69343799, BTW nr 857839408B01. 

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door VidaNL worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Uw gegevens bewaren wij voor maximaal 2 jaar. Daarna zullen de gegevens worden gearchiveerd. 

Wij plaatsen en verzamelen geen gegevens via cookies die door ons zijn geplaatst. 

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden op een externe storage bewaard, derhalve zijn deze niet openbaar op internet in te zien. 

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen , te laten verwijderen of het meenemen van de eigen gegevens (dataportabiliteit). Daarnaast heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen. Indien een van de voorgenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@VidaNL.com

Het betaalsysteem van VidaNL.com wordt regelmatig getoetst op alle mogelijke beveiligingsvoorwaarden. De verbinding met de VidaNL.com  pagina’s voor uw klantgegevens en betaling zijn altijd via een beveiligde verbinding. (SSL)